2021 értékhatárok

ajanlatevoknek

Közzétételre kerültek a 2021. január 1. – december 31. között irányadó közösségi és nemzeti közbeszerzési értékhatárok. A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat. Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárok a központi költségvetésről szóló törvényben évente kerülnek meghatározásra. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. § értelmében a 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.