Árazott költségvetés és ártáblázat a KDB jogyakorlatában

ajanlatevoknek

A közbeszerzési eljárásokban mindig kardinális kérdés az ár, sokan azonban nincsenek tisztában az ártábla, és a költségvetés közötti fogalmi különbség jogkövetekezményeivel. Nem mindegy tehát, hogy az ár árazott költségvetésként vagy ártáblázatként jelenik meg egy eljárásban, különösen az ajánlati kötöttség szempontjából.

Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy míg az ártábla vonatkozásában tulajdonképpen egy tételes költségvetésről beszélünk, amelynek esetében az egyes sorokra, illetve az ártábla egészére nézve beáll az ajánlati kötöttség, addig kizárólag építési beruházás esetében, ha átalánydíjas költségvetés került kiírásra, akkor a summa ár érintetlensége mellett egyes tételek javíthatóak, pótolhatóak. Ez a különbségtétel igen sok közbeszerzési jogeset alapjául szolgált már.

Egy ügyben – D. 433/14/ 2019. számú határozat – arra hívja fel a figyelmet, miszerint a teljes árazott költségvetés még átalánydíjas szerződések esetén sem hiánypótoltatható. Az ügyben az ajánlatkérő a teljes árazott költségvetés tekintetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelyre ajánlattevő benyújtotta a hiánypótlását, és ajánlatkérő nemcsak érvényesnek, de nyertesnek hirdette ki azt az ajánlattevőt, akit minden egyéb eljárási cselekmény nélkül érvénytelenné kellett volna nyilvánítania. A Közbeszerzési Döntőbizottság nagyon helyesen megállapította, hogy a hiánypótlási felhívás a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközött, hiszen a teljes költségvetés nem tekinthető olyan egyedi, nem jelentős hibának, ami ne ütközne a hiánypótlás korlátjába.

Következő példánk a 0 Ft-os megajánlással kapcsolatban ad iránymutatást. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.399/9/2017. számú határozata szerint az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy miért szerepel az ajánlatban 0, – Ft -os megajánlás, és csak a beérkezett ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében. Ebből tehát kiderül, hogy bizonyos munkanemek esetében, ha az indokolható, kizárólag átalánydíjas szerződés esetében elfogadható a 0,- Ft-os megajánlás, azonban ezt minden esetben valamilyen tisztázó kérdésnek, és javítás esetén hiánypótlásnak kell megelőznie.