Elektronikus számlázás a közbeszerzési eljárásokban

ajanlatevoknek

A 2014/55/EU irányelv az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról rendelkezik, az irályelv rendelkezéseit a Kbt. 27/A. § ültette át, amelynek értelmében az ajánlatkérő kötelezően elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A Kbt. szövege ugyan nem, de maga az irányelv kiemeli, hogy nem korlátozható a számla küldőjének arra vonatkozó joga, hogy eldöntse, a számlát elektronikusan, vagy pedig papíralapon állítja ki. Ennek értelmében a döntés joga tehát az ajánlattevők kezében van, amihez ajánlatkérői oldalon alkalmazkodniuk kell az egyes szerveknek.

Az irányelv egy egységes közbeszerzési elektronikus számla szabványt vezet be, melynek célja, hogy az elektronikus számlák befogadása könnyebbé és automatizálhatóvá váljon. A Kbt.-ben is hivatkozott szabvány egy minimális adattartalom megkövetelését jelenti, nem feltétlenül vált fel tagállami vagy más egyéb szabványokat. A minimális adattartalom a következőket jelenti:

–   folyamat- és számlaazonosítók,
–    számlázási időszak,
–    értékesítő adatai,
–    beszerző adatai,
–    kedvezményezett adatai,
–    értékesítő adóügyi képviselőjének adatai,
–    szerződés hivatkozási száma,
–    szállítási információk,
–    fizetési rendelkezések,
–    jóváírásokra vagy terhelésekre vonatkozó információk,
–    számlán szereplő tételekre vonatkozó információk,
–    számla összege,
–    hozzáadottérték-adó részletes lebontásban.

Az irányelv célja tehát a géppel olvasható, a fogadó által automatikusan és digitálisan feldolgozható elektronikus számla szabvány bevezetése, mely mellett létezhetnek egyéb más szabványok is. Ugyanakkor az elektronikus számlára nem számlaképként tekint, hanem digitálisan feldolgozható adatállományként. Itt azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/55/EU irányelv nem érinti az ún. Héa-irányelv rendelkezéseit, tehát a Héa-irányelvben leírt kötelezettségeket mindenképpen be kell tartani. A Héa-irányelv például több és más adattartalmat követel meg, valamint rendelkezik a bizonylat megőrzési kötelezettségről is.