ajanlatevoknek

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK A 2021. ÉVRE – Közzétételre kerültek a 2021. január 1. – december 31. között irányadó közösségi és nemzeti közbeszerzési értékhatárok. A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁRTÁBLÁZAT A KDB JOGGYAKORLATÁBAN – A közbeszerzési eljárásokban mindig kardinális kérdés az ár, sokan azonban nincsenek tisztában az ártábla, és a költségvetés közötti fogalmi különbség jogkövetekezményeivel. Nem mindegy tehát, hogy az ár árazott költségvetésként vagy ártáblázatként jelenik meg egy eljárásban, különösen az ajánlati kötöttség szempontjából.

A KÖZBESZERZÉSI KARTELLEK FELISMERÉSE – A közbeszerzési kartellekre is érvényesek a kartellek általános jellemzői, de ezek a verseny- korlátozások a kartellekhez képest eltérő sajátosságokkal bírnak. A közbeszerzési kartellek célja az, hogy adott tender(ek)re előre meghatározzák a nyertes vállalkozást, vállalkozásokat, és e célhoz igazítsák a különböző magatartási formákat.

NAGYOBB AJÁNLATKÉRŐI MOZGÁSTÉR A KIZÁRÓ OKOK TERÉN A KBT. MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN I. – A legutóbbi átfogó Kbt. módosítás eredményeképpen a kizáró okok 2021. január 1-vel jelentős módosításon estek át, amelynek következtében nagyobb mozgásteret kaptak az ajánlatkérők egyes kizáró okok alkalmazása körében.

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN – A 2014/55/EU irányelv az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról rendelkezik, az irályelv rendelkezéseit a Kbt. 27/A. § ültette át, amelynek értelmében az ajánlatkérő kötelezően elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A DÖNTŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK TÜKRÉBEN – Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció tartalmát meghatározó jogszabályi előírások egyfelől azt biztosítják, hogy az ajánlatkérő valamennyi, a beszerzési igényének megfelelő követelményt rögzíthesse, másfelől pedig azt, hogy az így meghatározott követelmény együttes alapján az ajánlattevő megfelelő ajánlatot tehessen, illetve a részvételre jelentkező megfelelő részvételi jelentkezést nyújthasson be.

ÖNTISZTÁZÁS A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG JOGGYAKORLATÁBAN – Az öntisztázás az irányelvi szabályozáson alapuló viszonylag új jogintézmény a törvény szövegében, amely német és osztrák mintára került be a közbeszerzési irányelvbe. A rendelkezés lényege, hogy egy gazdasági szereplő, amely egy vagy több meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll, intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy a jövőben a kizárás alapját képező cselekményt ne kövesse el, illetve csökkentse ennek kockázatát.

SZAKMAI AJÁNLAT, ÉS MINTAPÉLDÁNY – A Kbt. lehetőséget ad az ajánlatkérőknek akár mintapéldány, akár szakmai ajánlat bekérésére. A mintapéldányt a törvény nem definiálja, de a szakmai ajánlat kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik az értelmező rendelkezések között: „3. § (…) 37. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat;”

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!